De laatste tijd zien we in verschillende media steeds meer berichten waarin recreanten, ondernemers en overheidsorganisaties in meer of mindere mate tegenover elkaar komen te staan. De belangen van vooral het duinbeheer en toerisme blijken hierbij te botsen.

Zo werd er in oktober al melding gemaakt van het feit dat in de toekomst strandhuisjes zouden moeten wijken vanwege het strand- en duinbeheer. Afgelopen zomer konden daardoor al niet alle strandhuisjes op hun oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar vaker zal gebeuren.

Onlangs werd bekend dat de eigenaar van twee strandpaviljoens bij Paal 17 zijn standlocaties aan zal moeten passen en dat zijn paviljoens meters naar voren geplaatst moeten worden om de doorgroei van de duinen mogelijk te maken. Volgens het hoogheemschap belemmeren de paviljoens de groei van de duinen, omdat de ruimte tussen de gebouwen en de duinen onvoldoende is. Het naar voren plaatsen van de paviljoens bezorgt de eigenaar meerdere problemen, waaronder hoge kosten en het feit dat het zeewater de paviljoens bij hoog water zullen bereiken.

De eigenaar heeft een advocaat in de arm genomen en legt zich niet bij het besluit neer.

Door admin