In vergelijking met 2021 is het aantal inwoners op alle Waddeneilanden in 2022 gestegen. Hoewel de stijging op sommige eilanden (Schiermonnikoog bijvoorbeeld) minimaal is, zijn er toch op ieder eiland meer mensen bij gekomen.

Op Texel is het aantal inwoners de laatste 10 jaren vrij constant gebleven. Er wonen nu 13,687 mensen op het eiland. Op Vlieland wonen 1195 mensen, wat een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar inhoudt. In 2003 woonden er echter bijna 1250 mensen op het eiland, waarna het inwonersaantal flink gedaald is. De laatste jaren groeit het aantal inwoners juist weer. Op Terschelling neemt het aantal inwoners al ruim 10 jaar stapsgewijs toe. Momenteel wonen er 4960 mensen, een stijging van 90 inwoners ten opzichte van 2021. Op Ameland stijgt het aantal inwoners al sinds 2008. De groeicurve neemt iets af, maar toch heeft het eiland dit jaar met 3757 mensen al weer inwoners dan in 2021. Schiermonnikoog tenslotte, kent procentueel de hoogste stijging. Van 931 inwoners in 2021 is het eiland in 2022 naar 944 gegaan.

Naar verwachting zal de groei van het aantal inwoners op de Waddeneilanden gemiddeld nog toenemen in 2023. Er worden nieuwe woningen gebouwd, mede met een subsidie die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

Door admin