Nu de stroomleidingen van en naar de Waddeneilanden zijn maximale capaciteit lijken te bereiken is het belangrijk dat er gekeken wordt naar het creëeren van stroomvoorzieningen op de eilanden zelf. Het opwekken van stroom via windmolens en zonnepanelen ligt voor de hand, maar deze energieopwekkers kennen ook hun nadelen. Windmolens zijn beeldbepalend voor het eiland en veel eilandbewoners zien dit niet zitten. Zonnepanelen bieden een te beperkte uitkomst, omdat het energie-overschot niet opgeslagen kan worden.

Eén van de mogelijkheden die al een tijd onderzocht wordt is het opwekken van duurzame energie uit de getijdenstroming op de Waddenzee. Met hoog rendementturbines tussen de eilanden kan stroom opgewekt worden en kan er een duurzame oplossing geboden worden voor ons steeds groter wordende energieprobleem. Echter is uit onderzoek ook gebleken dat de kosten van het opwekken van deze stroom zo hoog is, dat deze oplossing niet rendabel zou blijken. Recentelijk is hier met de onderwatervlieger van SeaQurrent weer een nieuw licht op geschenen. Het bedrijf geeft aan wél op een rendabele manier energie uit de getijdenstromingen te kunnen opwekken.

Komt duurzame energie uit de getijdenstroming met de huidige belasting van het stroomnetwerk nu in een stroomversnelling?

Door admin