groene dakbedekking

Hoewel de verslaggeving in de verschillende media doen vermoeden dat criminaliteit schering en inslag is op de verschillende Waddeneilanden, zeggen de cijfers heel iets anders. Vooral wanneer we kijken naar de drie grote eilanden.

De afgelopen 10 jaren is het aantal geregistreerde misdaden op de eilanden namelijk tot met de helft afgenomen.

Op Terschelling waren in 2012 bijvoorbeeld 352 geregistreerde misdaden, tegenover 160 misdaden in 2021. Weliswaar is dat een stijging van 10% ten opzichte van het jaar daarvoor, maar in 2019 lag het misdaadcijfer juist weer 10% hoger.

Ook Texel laat een zelfde soort beeld zien. Van 653 misdaden in 2012 is dat cijfer nu gezakt naar rond de 400.

Ameland laat in 10 jaar een daling zien van 181 naar 91 geregistreerde misdaden.

Dissonanten zijn Schiermonnikoog en Vlieland. De misdaadcijfers op Schiermonnikoog zijn in 10 jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal misdaden op Vlieland is in 10 jaar zo’n 10% gedaald, maar daar zien we de laatste twee jaren een verdubbeling van het aantal misdaden.

Door admin