Dat de visserij door onder meer de Brexit al onder vuur lag was al een tijdje duidelijk. De situatie is voor veel vissers echter verergerd door het huidige niveau van de brandstofprijzen. Veel vissers hebben hierdoor het besluit genomen om gebruik te maken van de Europese compensatieregeling die voor vissers in het leven is geroepen.

Voor Texel houdt dit in dat er na 1 januari 2023 nog maar drie van de zeven kotters die vissen op schol en tong actief blijven. Na de TX29, de TX3, de TX9 hebben nu ook de vissers van de TX94 het besluit genomen om niet meer uit te varen. Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de subsidie is dat het betreffende schip gesloopt wordt, waardoor al deze genoemde schepen volgend jaar niet meer in de haven van Oudeschild te bewonderen zullen zijn.

De TX94, van vader en zoon Boersen, voer op 19 januari 1993 voor de eerste keer uit en nam een prominente plaats in de Texelse visserij in. Na bijna 30 jaar komt hier nu een einde aan.

Door admin