Nu de gastoevoer vanuit Rusland stokt wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden om gas te winnen. Locaties in en rond de Waddenzee worden hierbij als optie gezien. In 1995 is afgesproken dat waddengas niet verder opgespoord of gewonnen zou worden, maar in 2007 kwam hier al een kentering in.

In 2007 heeft de Raad van State bepaald dat er gas gewonnen kon worden in de Waddenzee. Tot op heden wordt er gas gewonnen ten westen van Harlingen (in de Waddenzee) en bij een aantal locaties aan wal (kustlijn). Daarnaast zijn er zo’n 150 locaties in de Noordzee waar gas gewonnen wordt. Onlangs heeft het kabinet bepaald dat er meer gas uit de Noordzee gewonnen moet worden om de leveringszekerheid van gas te bevorderen (lees hier). Eén van de meest recente ontwikkelingen hierin is het winnen van gas in de Noordzee boven Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog heeft geen beroep aangetekend tegen de vergunning hiervoor.

Door admin