Is het je op de Waddeneilanden misschien ook opgevallen dat er plassen c.q. vijvers droog staan? Een gevolg van de klimaatverandering? Extreme droogte?

Nee, dat is niet het geval. Wadi lijkt een afgeleide van het woord Wadden, maar het betreft hier een Arabisch woord. Het betekent ’droge rivierbedding’. Deze Wadi’s zijn aangelegd en de bodem neemt heel langzaam het regenwater op en houdt het water lang vast. Dat is op de Wadden, vooral in tijden van droogte, erg belangrijk. Zandgrond laat water juist snel door. Omdat een Wadi dat niet doet, krijg je een grote diversiteit aan plantengroei en daardoor insecten en vogels. Dit wordt nog eens versterkt in de periodes wanneer een Wadi veel regenwater opvangt. Dan groeien er meer planten die goed gedijen in water.

Door admin