grijze zeehonden

Uit een telling blijkt dat er dit jaar minder grijze zeehonden zijn dan vorig jaar. Daarentegen zijn er meer zeehondenpups geteld. Het is niet duidelijk welke conclusies er aan deze resultaten verbonden moeten worden. Het kan zijn dat de populatie grijze zeehonden in de Waddenzee iets afneemt, maar het verminderde aantal kan ook te maken hebben met het moment van tellen.

Een andere reden voor het verminderde aantal kan ook zijn dat er minder grijze zeehonden zijn ingestroomd via het Verenigd Koninkrijk. In totaal telden de onderzoekers dit jaar rond de 6500 grijze zeehonden, wat een daling van zo’n 4% inhoudt. De afgelopen vijf jaren nam het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee juist toe.

Meer informatie tref je o.a. hier aan.

Door admin